1-1 Aflastning og børnefristed

Weekend- og enkeltdøgns aflastning/støtteophold er målrettet børn og unge med så massive adfærdsvanskeligheder, at de ikke profiterer af samvær med andre børn og unge.

Tilbuddet retter sig mod børn og unge i alderen 5-18 år. I sager jfr. § 52 arbejdes der ud fra kommunens handleplan. Aktiviteterne er nøje afpasset og struktureret efter det enkelte barns/den enkelte unges interesser og behov. 

Vi lægger vægt på at skabe et ophold, hvor barnet/den unge hygger sig og får gode oplevelser i selskab med en engageret og erfaren voksen.

Personalet består af medarbejdere med en socialfaglig baggrund med stor erfaring i arbejdet med børn med særlige behov. Den voksne er sammen med barnet/den unge under hele opholdet.