Vision og mission

Vi arbejder aktivt for at skabe et godt liv for udsatte børn og familier. Det betyder, at kernen i vores arbejde er børn, unge, forældre, plejefamilier og netværk.

Vi spiller en aktiv rolle i løsningen af ​​alle typer af sociale problemer, der tilstøder børn, unge og familier, med det formål at give familien bedre vilkår for at udvikle sig.

Vi lader familien være centrum for vores arbejde.

Vi udvikler nye områder for social indsats i forhold til familien.

Vi tilbyder en tværprofessionel koordineret tidlig indsats til sårbare gravide- & spædbørnsfamilier.

Vi skaber bedre vilkår for familier.

Vi er et supplement til kommuner.

Vi skaber samarbejde med interesseorganisationer og private virksomheder omkring familie og netværk.

Vi får viden baseret på vores arbejde så kommuner og andre samarbejdspartnere ved, hvad vi kan.

Vi arbejder med inddragende metoder i forhold til familier.

Vi specialist os indenfor udvalgte kompetenceområder.

Vi udvikler nye nicher i samarbejde med andre aktører.

Vi er et sted, hvor pædagoger, socialrådgivere og akademikere udvikler nye tilgange til socialt arbejde.

Vi er aktive medspillere i løsningen af ​​sociale indsatser i stat og kommuner.

Vi tilbyder kurser til plejefamilier, familierådgivere og § 54 støttepersoner, der har med 0-6 åriges samvær at gøre.