Regnskabsmæssig og administrativ hjælp

VITA's regnskabsafdeling har mange års erfaring i at føre regnskab for opholdssteder, institutioner samt øvrige erhvervsdrivende.

Du kan erhverve bistand indenfor:

  • budgetudarbejdelse
  • budgetopfølgning - månedlig
  • ansættelseskontrakter
  • løn - udbetaling, afregning til SKAT med videre
  • betaling af regninger - til tiden
  • fakturering
  • debitoropfølgning
  • bogføring
  • klargøring af revisionsmateriale
  • økonomisk sparring

Vi arbejder på timeløn og udarbejder overslag over omfang af tidsforbrug, inden vi går i gang med en opgave.

Ring til os og få en snak om dine specifikke behov.

Kontakt regnskabschef, Betina Jørgensen på 4199 6903