Tidlig Familie Indsats

Præsentation af Fonden Vitas Tidlig Indsats tilbud til kommuner:

” En tidlig indsats til sårbare eller udsatte gravide og spædbørnsfamilier”

Fonden VITAs special kompetence i en tidlig indsats til sårbare eller udsatte gravide og spædbørns familier er funderet i en praksis, hvor der på en og samme tid arbejdes i to parallelle spor.

  • En observation og intervention tilpasset den enkelte familie i et nært og respektfuldt samarbejde med forældrene.

Begge spor i indsatsen varetages af det samme team, der arbejder ud fra en fælles faglig forståelse og metode. 

Fonden VITAs tilbud i forhold til en tidlig familie indsats til sårbare / udsatte gravide og spædbørnsfamilier tilpasses rekvirentens behov og VITAs 4 tilgange.

  1. Rådgivning /supervision til afklaring af bekymringsgrad og vurdering af hvilken indsats den gravide/ spædbarnsfamilien behøver (familierådgiver kan modtage supervision/rådgivning on line.
  2. Vita varetager den tidlige indsats (tidlig systematisk bekymrings afklaring i kombination med en forældre-samspils intervention, samt vurdering af forældrenes kompetencer og barnets trivsel efter de første 2 uger, +dokumentation = afklaring og anbefaling til fremadrettet indsats). 
  3. Ved anbringelse af barn:

Vurderer sagsbehandler at barnet skal anbringes hurtigst muligt, tilbyder Vita læring og supervision til den kommende plejefamilie som forberedelse og opfølgning på den første tid med et spædbarn, der ofte vil have symptomer på traumatisering og være vanskelig for plejefamilien at regulere.

Derudover tilbyder Vita at stå for det støttede samvær med de biologiske forældre. Vita har god erfaring med, hvordan disse samvær bedst planlægges og struktureres på en måde så de tager hensyn til såvel plejeforældrene og ikke mindst spædbarnet, som de biologiske forældre der ofte vil være i en følelsesmæssig affekt til en start.

  1. Ønsker kommunen at bruge deres egen familieplejekonsulent og støtteperson til denne opgave kan VITA træde til med et lærings- og supervisionsforløb til Familieplejekonsulenten og § 54 støtten i forhold til ovenstående.

Hvad får kommunen ud af at et samarbejde med VITA?

  • En systematisk koordineret tværfaglig tidlig indsats i overensstemmelse med den juridiske-, psykologiske-, socialfaglige- og organisatoriske ramme for tidlig indsats
  • Optimering af kommunens tværfaglige tidlige indsats i forhold til en fælles faglig forståelse, viden og metode.

 

Anna-Marie Glavind CV:

Præsentation af Anna-Marie Glavind:

Præsentation af kommunalt tidlig indsats:

Præsentation af samarbejdspartnere:

Link til hjemmeside: Tidlig-indsats.dk