Inspiration til notat/rapport ved støttet eller overvåget samvær

Inspiration til rapportskrivning (download pdf-fil)

Overordnet er det vigtigt at notatet/rapporten er en konkret beskrivelse af de enkelte vigtige hændelser, der er undervejs i samværsforløbet, gerne med ordrette citater, hvis de giver mening i sammenhængen. Undlad egne meninger og vurderinger ind i beskrivelsen med mindre, der foreligger konkret aftale om at disse skal indgå.

Huskeliste:

 • Er det støttet eller overvåget samvær?
 • Hvem er til stede? Hvilken relation/rolle har vedkommende og hvem er samværskonsulent?
 • Skriv sted og tidspunkt.

Inspiration:

Evt. Kontakt forud for samvær?

 • Har der været kontakt (SMS, opringning ol.)?
 • Beskriv kontakten og formålet med kontakten.

 

Hvordan indledes samværet?

 • Hvordan tager forældrene imod deres barn/børn?
 • Hvordan er kontakten mellem barn og forælder?
 • Hvordan reagerer barnet på gensynet med forældre?
 • Hvordan er stemningen ved begyndelsen af samværet? Hvordan er stemningen imellem forældrene?
 • Har forældrene forberedt sig/lagt en plan for samværet?

 

Samspil under samværet

 • Hvis der er lagt en plan, hvordan følges den så?
 • Bliver der talt sammen barn og voksen i mellem?
 • Er der øjenkontakt/fysisk kontakt?
 • Hvem tager initiativ til kontakten/aktiviteten?
 • Hvilke aktiviteter bliver foreslået?
 • Hvilke aktiviteter ender med at blive fælles?
 • Hvem tager styring i kontakten/aktiviteten?
 • Hvad er modpartens reaktion når der bliver taget kontakt?
 • Hvordan tiltaler barnet forældrene? (mor/far/ved navn)?
 • I hvilken grad viser forældrene opmærksomhed for barnets behov, grænser og signaler?
 • Hvordan afstemmer forældrene sig over for barnets signaler?

Afslutning

 • Hvordan tager forældrene afsked og hvordan reagerer barnet ved afskeden?
 • Hvis forældrene, plejeforældrene eller søskende mødes i overlappet imellem samvær, hvordan oplever du så det?

 

Samværskonsulentens rolle under samværet

 • Hvordan støtter du under samværet? Griber du ind og hvorfor? Hvordan modtages din indgriben