Forældrekompetence undersøgelse

Forældrekompetence undersøgelse udarbejdes i et samarbejde mellem en psykolog og en socialrådgiver. Ved behov for forældrekompetence undersøgelse rettes henvendelse til hovednummeret.