Forældrekompetence undersøgelse

Fonden Vita ansætter autoriserede psykologer til at varetage forældrekompetence undersøgelser. Ved behov for forældrekompetence undersøgelse rettes henvendelse til hovednummeret.