Særligt tilrettelagte opgaver

Fonden VITA har mulighed for at tilrettelægge særlige forløb målrettet den enkelte families særlige støttebehov. Fonden VITA tænker gerne ud af boksen i samarbejde med kommunerne og den enkelte socialrådgiver eller andre samarbejdspartnere for at imødekomme familiens behov. Ved behov for et særligt tilrettelagt forløb rettes henvendelse til hovednummeret.