Anna-Marie Glavind - Tidlig Familie Indsats

Fonden VITA – center for socialt arbejde sætter fokus på Tidlig Familie Indsats til potentielt og reelt udsatte børn og familier. VITA arbejder for at forebygge samt forbedre forholdene i familier, hvor der er behov for det, som et supplement til kommuner, statsforvaltninger og andre private organisationer.

VITA har nu indgået et samarbejde med udviklingskonsulent, familie-& psykoterapeut Anna-Marie Glavind om at få en tidlig tværprofessionel indsats på dagsordenen. Link CV

Der tilbydes derfor kompetenceudvikling omkring de særlige udfordringer, der opleves i kommunale spædbørns teams i familieafdelinger, som pludselig står med ansvaret for at skulle bekymringsafklare om et spædbarn kan forblive hos sine biologiske forældre med den rette og tidlige indsats, eller om det skal anbringes i en plejefamilie.

Vurderes det, at spædbarnet skal anbringes i plejefamilie, er der flere udfordringer;

  • at finde/matche den rette plejefamilie med det spædbarn, der skal anbringes
  • at støtte en sorgramt og en ofte vred biologisk familie i samarbejdet med plejefamilien, således at de støttede samvær, hvor begge hold forældre vil være tilstede er følelsesmæssigt afstemte og velregulerede af hensyn til spædbarnets mulighed for at udvikle et trygt tilknytningsmønster til plejeforældrene
  • at den professionelle der skal varetage opgaven hurtigt ofte mangler tid og kompetente sparringspartnere

VITAs mål i samarbejde med Tidlig Familie Indsats er derfor at skabe forståelse og viden omkring denne oversete problematik, det er hurtigt at kunne bekymringsafklare ud fra en systematisk viden om tidlig indsats og derefter vælge den rette metode til en tidlig intervention, der sikrer at forældrene/ pleje forældrene og det spæde barn kommer godt fra start.  

Med VITA og en Tidlig Familie Indsats tilbydes;

  • konsulentstøtte til samvær, rådgivning / supervision-& læringsforløb til fagpersoner, der til daglig arbejder med bekymringsafklaring af spæd- og småbørns trivsel i potentielt eller reelt udsatte familier. Jfr. Kurser.

VITA har som et nyt tiltag i samarbejde med Tidlig Familie Indsats uddannet et specialteam af samværs-konsulenter, der står klar til at rykke ud og vare- tage støttede samvær mellem biologiske forældre og deres anbragte spædbarn.

Teamet er trænet i at give spædbarnsfokuseret videosamspils-vejledning til plejeforældre/ biologiske forældre, hvilket er en evidensbaseret tidlig indsats metode, hvorved det undgås at spædbarnet retraumatiseres men istedet  udviklingsstøttes svarende til alder og udviklingsniveau. 

Læs mere på (link Kurser)

Anna-Marie Glavind CV:

Kurser:

Tidlig-indsats.dk