Familiebehandling, herunder praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

Fonden VITA´s konsulenter arbejder målrettet på at skabe positive forandringer for børn og unge i særligt udsatte familier. Alle konsulenter har en socialfaglig baggrund. Fokuspunkter i arbejdet med forældre kan være at arbejde med indsigt i mønstre og vaner, der forårsager vanskeligheder i familien. Der er fokus på at finde de ressourcer, der er i familien med henblik på, at familien selv skal blive i stand til at skabe trivsel og sundhed for børnene. Der arbejdes målrettet efter kommunens handleplan.